2013, ഓഗസ്റ്റ് 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

പിതൃകര്‍മ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

പിത്രുകര്‍മ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് Indian Institute of Scientific Heritage (IISH)-ലെ Dr. N. Gopalakrishnan സാറിന്റെ പ്രഭാഷണം സശ്രദ്ധം കേള്‍ക്കൂ.

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ