2013, ഓഗസ്റ്റ് 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

പിതൃകര്‍മ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

പിത്രുകര്‍മ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് Indian Institute of Scientific Heritage (IISH)-ലെ Dr. N. Gopalakrishnan സാറിന്റെ പ്രഭാഷണം സശ്രദ്ധം കേള്‍ക്കൂ.

ഡോ. എന്‍. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സാറിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

Lectures of Dr. N. Gopalakrishnan, Indian Institute of Scientific Heritage (IISH).

ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ Internet Archive സന്ദര്‍ശിക്കൂ.
Torrent Download